0 รายการ
 
บริษัท สุวรรณบาดาล(1995)จำกัด 

    ➤ ช่างเจาะน้ำบาดาล รับขุดบ่อ รับจ้างขุดบ่อน้ำตื้น-รับจ้างเจาะบ่อน้ำลึก บริษัทรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาด ทุกราคา           

จังหวัดระยอง  จังหวัดชลบุรี 

    ➤ เจาะหิน เจาะพื้นปูน เจาะหลุม เจาะหาน้ำ     ➤ รับเป่าล้างบ่อบาดาล  ซ่อมบ่อบาดาล   

เช็คและซ่อมอุปกรณ์ปั๊มน้ำบาดาล   

เจาะบ่อสังเกตการณ์โรงงาน ระบบเซฟตี้

เจาะสำรวจฟรี โดยคนพื้นที่!! สำรวจและประเมินหน้างานฟรี!! ให้คำปรึกษาฟรี!! ! ต่อรองราคาได้!!

ไม่มีน้ำไม่คิดเงิน!!  mailติดต่อคุณเปิ้ล 

เบอร์โทร สายด่วน 0831123030  

ช่างเจาะบาดาลระยอง           

ช่างเจาะน้ำบาดาลระยองที่ผ่านการฝึกอบรม         

มีรายชื่อประกาศไว้ที่ สทบ.เขต ทุกเขต สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด และประกาศในเว็ปไซต์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หากจะขอข้อมูลรายชื่อ ขอได้ที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ช่างเจาะบาดาลระยองช่างเจาะบาดาลระยองช่างเจาะบาดาลระยองช่างเจาะบาดาลระยอง

ช่างเจาะบาดาลระยอง

ทีมช่างเจาะน้ำบาดาลระยอง ของบริษัท สุวรรณบาดาล(1995)จำกัด เป็นคนในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งหากท่าน เป็นคน

อำเภอบ้านค่าย มาบยางพร อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง เทศบาลมาบตาพุด หรืออำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ท่านจะสามารถเรียกใช้บริการงานเกี่ยวกับบ่อน้ำบาดาลได้ทันท่วงที เช่นในเวลาที่ น้ำบาดาลเกิดติดปัญหา น้ำบ่อบาดาลไม่ขึ้น ปั๊มน้ำบาดาลไม่ทำงาน

เจาะบาดาลระยอง  ช่างเจาะบาดาลระยอง  เจาะบาดาลกรุงเทพ ปริมณฑล 

บริษัทรับเจาะน้ำบาดาล

จังหวัดระยอง  จังหวัดชลบุรี 

##ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบ่อน้ำบาดาล## ความแตกต่างของบาดาลน้ำตื้นและบาดาลน้ำลึก

       บาดาลน้ำตื้น  เป็นแหล่งน้ำที่มีความลึกตื้นๆ มีความลึกที่มากกว่าต้นไม้ที่เกิดในบริเวณนั้นไม่มากก็จะเจอแหล่งน้ำในดินแล้ว  เป็นแหล่งน้ำที่รวมน้ำทุกอย่างที่สามารถพบได้ใต้พื้นดินไว้ด้วยกัน  น้ำที่ได้จากการเจาะบาดาลน้ำตื้น จะมีความขุ่นของน้ำที่มากกว่าน้ำบาดาลน้ำลึก 

       บาดาลน้ำตื้น น้ำในดินนั้นจะมีปริมาณน้ำที่น้อยกว่าบาดาลน้ำลึก ส่วนใหญ่ขุดไว้เพื่อรับรองน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูร้อน มีการขุดเจาะที่ง่ายกว่า และมีราคาในการขุดเจาะที่ไม่แพง เนื่องจากบาดาลน้ำตื้นไม่ต้องขุดลงไปลึกเหมือนการขุดเจาะบาดาลน้ำลึก อาจจะมีปริมาณน้ำที่ลดลงในฤดูร้อนค่อนข้างมาก

       บาดาลน้ำลึกมีแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นมาจากน้ำในอากาศ ซึ่งมีการไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดิน ทั้งนี้อัตราการไหลซึมจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความลาดชันของพื้นที่ในบริเวณนั้น ๆ หากมีความลาดชัดมาก น้ำจะไหลซึมไปบนดินมาก แต่หากมีความลาดชันน้อยน้ำก็ไหลซึมน้อยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้บาดาลน้ำลึกระยอง ยังถือเป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำในปริมาณมาก จะสังเกตเห็นได้ว่าในปัจจุบันหลายๆ หมู่บ้านได้มีการใช้น้ำบาดาลน้ำลึก เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค แต่การขุดเจาะ น้ำบาดาลน้ำลึกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากน้ำบาดาลน้ำลึกเป็นแหล่งน้ำที่มีความลึกมาก ต้องขุดเจาะผ่านชั้นดิน ชั้นหินเพื่อให้ได้น้ำบาดาลสะอาดมาใช้ดำรงชีพ น้ำบาดาลน้ำลึก เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในระดับลึกที่สุด มีระดับความลึกตั้งแต่ 10 เมตร จนถึงหลายร้อยเมตร ทำให้การขุดเจาะเป็นเรื่องยากลำบากไม่น้อยเลยทีเดียว 

               ทั้งหมดนี้ คือ คุณสมบัติของน้ำบาดาล และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคน ไม่มากก็น้อย น้ำบาดาลเชื่อว่าหลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่มีการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลทั้งในภาคครัวเรือน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว การนำน้ำบาดาลมาใช้งานช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากการใช้น้ำประปามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในระยะยาว

   เจาะบาดาลระยองราคาถูก

จังหวัดระยอง  จังหวัดชลบุรี

⇒น้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาลส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น้ำบาดาล หากบ่อน้ำบาดาลนั้นๆ มีความลึก เกินกว่า 15 เมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

น้ำบาดาล มีคุณสมบัติเป็นน้ำที่อยู่ใต้ชั้นผิวดิน อาจสะสมอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหินและดิน หรือน้ำที่อยู่ในซอกดิน หิน ทราย รวมถึงในกรณีที่มีโพรงอากาศเกิดขึ้นใต้ชั้นดิน การเย็นตัวของหิน อาจเป็นโพรงที่น้ำบาดาลละสมตัวอยู่ก็เป็นได้

⇒ในแต่ละแห่งที่มีการค้นพบ อาจมีแหล่งที่อยู่หรือมีความลึกไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยา และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น บริเวณที่มีฝนตกมากน้ำบาดาลจะอยู่ตื้น และอาจมีน้ำบาดาลสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ในทางตรงกันข้ามบริเวณที่แห้งแล้ง ฝนไม่ค่อยตก น้ำบาดาลอาจจะอยู่ลึกลงไปมาก รวมถึงมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย

น้ำบาดาลมีความสามารถในการซึมผ่านชั้นหิน เนื่องจากน้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการซึมผ่านชั้นหินนี้ จะมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความพรุนของหินและชนิดของหินนั้น ๆ ด้วย ซึ่งการซึมในแต่ละชั้นหินจะส่งผลให้เกิดการอิ่มตัวของน้ำ เมื่อน้ำอิ่มตัวก็จะแทรกลงไปในชั้นถัดไปทันที  (ข้อมูลจาก ระบบกรองน้ำครบวงจร Mitt water)

 

 

 ผลงานเจาะบาดาลกรุงเทพ​ปริมณฑล​   การเป่าล้างซ่อมบ่อบาดาลด้วยแอร์​ลมขนาดใหญ่​
" target="">  
     
งานเซฟตี้เข้มข้น    
   

น้ำบาดาล มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าเหมือนกับน้ำชนิดทั่ว ๆ ไป ดังนั้นการหาแหล่งน้ำบาดาล วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ วิธีการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในชั้นดินหรือชั้นหิน เพื่อวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า จากนั้นจึงนำมาคำนวณหาค่าต้านทานไฟฟ้า ตามสูตร V= IR สำหรับใช้ในการสำรวจน้ำบาดาล โดยการสำรวจด้วยวิธีนี้เรียกว่า Resistivity สามารถใช้สำรวจหรือประมาณการความน่าจะเป็นได้มากหรือมีความแม่นยำถึง 80 % 

 

จังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนา กม.12  อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง

จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 


พื้นที่จังหวัดปฏิบัติงาน

การเจาะน้ำบาดาลจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย

โดยช่างเจาะเป็นคนพี้นที่จ.ระยอง ประสบการณ์มากกว่า30ปี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง

โดยช่างเจาะเป็นคนพี้นที่จ.ระยอง ประสบการณ์มากกว่า30ปี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง

โดยช่างเจาะเป็นคนพี้นที่จ.ระยอง ประสบการณ์มากกว่า30ปี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนา

โดยช่างเจาะเป็นคนพี้นที่จ.ระยอง ประสบการณ์มากกว่า30ปี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดระยอง อำเภอบ้านฉาง

โดยช่างเจาะเป็นคนพี้นที่จ.ระยอง ประสบการณ์มากกว่า30ปี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดระยอง

โดยช่างเจาะเป็นคนพี้นที่จ.ระยอง ประสบการณ์มากกว่า30ปี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดระยอง อำเภอแกลง

โดยช่างเจาะเป็นคนพี้นที่จ.ระยอง ประสบการณ์มากกว่า30ปี

 

แกลอรี่

 

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท สุวรรณบาดาล (1995) จำกัด
85/9หมู่3 ต.หนองละลอก
บ้านค่าย ระยอง 21120

: 083-1123030

: suwanbadal@gmail.com

: 08.00-17.00 น.